BannerHome Home Nieuwe bedragen sociaal abonnement vanaf 1.02.14?
 
 
Nieuwe bedragen sociaal abonnement vanaf 1.02.14? PDF Afdrukken E-mail

Op 1 februari 2014 verhoogden de NMBS, De Lijn en de MIVB hun prijzen met 1.20%.

Dit kan een invloed hebben op de tussenkomst van de werkgevers in de kosten van de woon-werkverplaatsingen.

 

Verplaatsingen met het openbaar vervoer

In bepaalde sectoren is de werkgeverstussenkomst in het openbaar vervoer vastgelegd in CAO nr. 19octies van 20 februari 2009. Deze cao vermeldt een tabel met forfaitaire bedragen waarover tweejaarlijks wordt onderhandeld. Zo werd in 2011 en 2013 beslist om deze tabel te blijven toepassen ondanks eens verhoging van de tarieven van de treinkaarten. Dit heeft als gevolg van dat in deze sectoren de huidige verhoging van 1.20% ook niet leidt tot een verhoging van de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart.

In andere sectoren wordt de werkgeverstussenkomst in de kosten van de woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer vastgelegd in een CAO op sector- of ondernemingsniveau. De tussenkomst van de werkgever is dan vaak een percentage van de prijzen van de treinkaarten. Aangezien de tarieven van de treinkaarten verhogen op 1 februari 2014, verhoogt in deze sectoren ook de tussenkomst van de werkgever op 1 februari 2014.

 

Verplaatsingen met een privé vervoermiddel

In sectoren waar verwezen wordt naar ‘de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart’, verwijzen dus naar de forfaitaire bedragen opgenomen in de tabel CAO 19octies. Op 1 februari 2014 wijzigt er niets.

In sectoren waar de tussenkomst van de werkgever echter wordt berekend volgens een percentage op de treintarieven (volledig of gedeeltelijk), zal die tussenkomst op dezelfde manier stijgen als de treintarieven. (vb. PC 302). Daarnaast beschikken sommige sectoren of ondernemingen over een eigen tabel of een eigen indexatiemechanisme, en hangt een wijziging van de werkgeverstussenkomst af van hetgeen hier in is opgenomen (vb. PC 111.01).

 

Meer info nodig?

Neem contact op met uw dossierbeheerder van SAP Loonsecretariaat of bel gerust naar één van de juristen van ASAP HR Legal op 089 20 14 70.

 

Bron

Advies NAR nr. 1887 - Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2014

Kathleen Broekx

Juriste ASAP HR LEGAL